Sáng ngày 7/10/2016, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Thạnh Trị tổ chức sơ kết hoạt động công tác Dân số - KHHGĐ trong 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm. Tham dự buổi họp tuyến có Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện và 10 viên chức Dân số xã, thị trấn tham dự.

T.TT T10

           Tại buổi họp, Đ/c Trần Ngọc Cẩm viên chức Dân số báo cáo kết quả hoạt động công tác Dân số - KHHGĐ trong 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm.. Trong buổi họp tuyến này, Giám đốc Trung tâm cũng đã ghi nhận những đóng góp, kết quả mà viên chức Dân số - KHHGĐ xã, thị trấn cùng với đội ngũ cộng tác viên 10 xã, thị trấn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời Trung tâm cùng với viên chức Dân số xã thảo luận tìm những giải pháp tháo gở những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ cũng như đổi sổ hộ A0 . Bên cạnh đó, đại diện Ban lãnh đạo Trung tâm, gửi lời động viên nhắc nhở và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ, viên chức dân số và cộng tác viên hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

                                                                Đặng Thị Diễm

TT Dân số Thạnh Trị30920

Trang web hiện có:
2 khách & 0 thành viên trực tuyến