Sáng thứ hai ngày 13/6/2016, tại hội trường UBND xã An Thạnh Đông thuộc huyện Cù Lao Dung, đã tiến hành hội nghị triển khai công tác chuyển đổi Sổ ghi chép ban đầu và mẫu biểu thống kê chuyên ngành dân số năm 2016 ( gọi tắt chuyển đổi sổ ghi A0 năm 2016). dưới sự chủ trì của ông Diệp Văn Thận, Phó chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Đổi sổ ghi A0 năm 2016 và bà Trịnh Thị Hồng Liên - Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, với các thành viên trong ban chỉ đạo đổi sổ ghi A0 và cộng tác viên dân số của xã

.

                          ant1-t7 2016.H1

     Trong buổi họp, Chuyên trách Dân số xã đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Đổi sổ ghi A0 và kế hoạch Chuyển đổi sổ ghi A0 năm 2016 của xã. Sau khi nghe triển khai kế hoạch trên, và được Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phối hợp với cộng tác viên Dân số. Tất cả đều nhận thức được đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số, tất cả sẽ cố gắng hoàn thành công tác chuyển đổi sổ ghi A0 đúng kế hoạch đã đề ra, mặc dù trong tình hình hiện nay của địa phương còn không ít khó khăn, do địa bàn vùng sông nước bị chia cắt nhiều kênh rạch, và đa số người dân đi làm ăn xa…vấn đề kinh phí thù lao của cộng tác viên theo chương trình mục tiêu năm 2016 nay chưa có… Trong buổi họp Giám đốc TTDS-KHHGĐ huyện cũng đã triển khai thêm phần kinh phí được UBND huyện hỗ trợ cho cộng tác viên Dân số trong quá trình rà soát địa bàn, thu thập thông tin, chuyển đổi sổ ghi A0 năm 2016 ( 90.000đ/cộng tác viên) qua đó cũng nêu lên sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành nhằm động viên khích lệ tinh thần cộng tác viên để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                       Thạch Thảo – Dân số Cù Lao Dung

 28396

Trang web hiện có:
46 khách & 0 thành viên trực tuyến