Trong 2 ngày (17-18/5/2017), Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình thị xã Ngã Năm đã phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức triển khai, thực hiện chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép kế hoạch hóa gia đình tại xã Vĩnh Quới với mục tiêu bảo vệ và CS SKSS/KHHGĐ đến đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững của địa phương.

                                  CD nga 5 t6.22.6.17.3a
       Qua 2 ngày thực hiện chiến dịch, xã Vĩnh Quới đã tổ chức được 6 nhóm nói chuyện chuyên đề, truyền thông lồng ghép, tư vấn nhóm nhỏ về dân số, sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính, sức khỏe tiền hôn nhân...có 122 lượt người tham dự . Bên cạnh đó, thực hiện đưa tin, bài viết liên quan đến chiến dịch trên các hệ thống phát thanh xã và cấp phát tài liệu truyền thông về kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tư vấn trực tiếp tập trung vào các đối tượng khó tiếp cận, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2 con trở lên và những đối tượng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai...Qua chiến dịch đã vận động được 47 người thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng và 181 người thực hiện biện pháp tránh thai phi lâm sàng. Hiệu quả đạt được qua 2 ngày thực hiện chiến dịch so với kế hoạch chiến dịch của xã Vĩnh Quới đề ra tổng các biện pháp tránh thai là 228/222 đạt 102%

                      CD nga 5 t6.22.6.17.3b
       Nhìn chung, qua chiến dịch đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn xã về Dân số-kế hoạch hóa gia đình. Qua đó cũng tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng, nhất là các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
Với kết quả đạt được trong chiến dịch của xã Vĩnh Quới là nhờ sự chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặc chẽ với các cấp lãnh đạo từ tuyến thị xã đến tuyến cơ sở, sự nhiệt huyết hăng say của viên chức dân số xã và đặc biệt là các cộng tác viên đã góp phần đắc lực vào thành quả đạt được. Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được trong chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép, thời gian tới Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình thị xã sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, các ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2017.

                                                                                        BAN TRUYỀN THÔNG TTDS TX Ngã Năm28396

Trang web hiện có:
14 khách & 0 thành viên trực tuyến